# # Base localization for Ideal Gas simulation strings # # Application IdealGasApplication.title =Gaz Özellikleri IdealGasApplication.description =Gaz Özellikleri BuoyancyApplication.title =Balonlar & Su Yüzeyinde Durabilme BuoyancyApplication.description =Balonlar & Su Yüzeyinde Durabilme DiffusionApplication.title =Moleküler Işın Deneyleri DiffusionApplication.description =Moleküler Işın Deneyleri UnimolecularApplication.title =Tersine dönebilen tepkimeler UnimolecularApplication.description =Tersine dönebilen tepkimeler # IdealGasControlPanel IdealGasControlPanel.Constant_Parameter =Sabit Parametre IdealGasControlPanel.Gas_In_Chamber =Kutu İçindeki Gaz IdealGasControlPanel.Particles_In_Chamber =Kutu İçindeki Moleküller IdealGasControlPanel.Show_CM_lines =İşaretçi Kümesinin Merkezi IdealGasControlPanel.Add_remove_heat_from_floor_only =sadace tabandan IdealGasControlPanel.Heat_Control =Isı Kontrol IdealGasControlPanel.Measurement_Tools =
Ölçüm
Araçları
IdealGasControlPanel.Measurement_Tools_on =Ölçüm Araçları >> IdealGasControlPanel.Measurement_Tools_off =<< Araçları Gizle IdealGasControlPanel.Reset =Başa Al IdealGasControlPanel.MiscPanelTitle =Çeşitli IdealGasControlPanel.Pump_Gas =Pompadaki Gaz IdealGasControlPanel.Pump_Particles =Pompadaki Parçacıklar IdealGasControlPanel.AveTimePanelTitle =Ortalama Süre IdealGasControlPanel.MoreOptions =Gelişmiş Seçenekler >> IdealGasControlPanel.FewerOptions =<< Seçenekleri Gizle IdealGasControlPanel.Tools_and_options =Araçlar & Seçenekler # MeasurementControlPanel MeasurementControlPanel.Number_of_particles =Atom Sayısı # MeasurementControlPanel.No_particle_interactions =Moleküller
çarpışır MeasurementControlPanel.Molecules-interact =Moleküller çarpışır MeasurementControlPanel.Display_ruler =Cetvel MeasurementControlPanel.Measure_pressure_in_layer =Katman Aracı MeasurementControlPanel.Display_energy_histograms =Enerji histogramları MeasurementControlPanel.Show_species_information =Tür Bilgisi MeasurementControlPanel.Stopwatch =Kronometre # RigidHollowSphereControlPanel RigidHollowSphereControlPanel.controlsTitle =Alandaki Gaz # HeliumBalloonControlPanel HeliumBalloonControlPanel.controlsTitle =Balondaki Helyum # EnergyHistorgramDialog EnergyHistorgramDialog.Title =Parçacık İstatistiği EnergyHistorgramDialog.Fewer_Details =<< Fewer details EnergyHistorgramDialog.More_Details =More details >> EnergyHistorgramDialog.Energy_Distribution =Kinetik Enerji EnergyHistorgramDialog.Speed_Distribution =Hız EnergyHistorgramDialog.Heavy_Speed_label =Hız: Ağır Moleküller EnergyHistorgramDialog.Light_Speed_label =Hız: Hafif Moleküller EnergyHistorgramDialog.OutOfRangeIndicatorLegend =Erişilemeyen Belirtiler # IdealGasMonitorPanel IdealGasMonitorPanel.Title =Gaz Özellikleri IdealGasMonitorPanel.Heavy_species =Ağır Parçacıklar IdealGasMonitorPanel.Light_species =Hafif Parçacıklar # GasMonitorPanel GasMonitorPanel.Title =Gaz Özellikleri GasMonitorPanel.Temperature =Sıcaklık GasMonitorPanel.Pressure =Basınç # GasSpeciesMonitorPanel GasSpeciesMonitorPanel.Title =Gaz Özellikleri GasSpeciesMonitorPanel.Number_of_Gas_Molecules =Gaz Molekülü Sayısı GasSpeciesMonitorPanel.Average_speed =Ort. Hız # Module Titles ModuleTitle.HeliumBalloon =Helyum Balonu ModuleTitle.HotAirBalloon =Sıcak Hava Balonu ModuleTitle.IdealGas =Gaz Özellikleri ModuleTitle.Measurements =Ölçü Birimi ModuleTitle.RigidHollowSphere =Esnemez Boş Alan # Misc Common.1X =1X Common.10X =10X Common.0 =0 Common.Add =Ekle Common.Volume =Hacim Common.Pressure =Basınç Common.Temperature =Sıcaklık Common.None =Hiçbiri Common.On =Açık Common.Max =Maksimum Common.Lots =Birçok Common.Remove =Kaldır Common.Gravity =yerçekimi Common.Heavy_Species =Ağır parçacıklar Common.Light_Species =Hafif parçacıklar WiggleMe.Pump_the =Pompa WiggleMe.handle! =ele al! PressTempTool.units =birimler AdvancedModule.Particle_Type_A =A AdvancedModule.Particle_Type_B =B AdvancedModule.Count =Say AdvancedControlPanel.Particle_Temperature =Yeni parçacıkların
sıcaklığı (K): MovableWallsModule.StopwatchTimeUnits =sn IdealGasModule.StopwatchTimeUnits =psn