#energy-skate-park-strings_pl.properties created Tue Jul 21 16:06:36 CEST 2009 using: energy-skate-park 2.05.00 (30610), translation-utility 2.01.00 (31673) maj 14, 2009 #Tue Jul 21 16:06:36 CEST 2009 properties.work=Praca controls.show-friction=Wsp\u00F3\u0142czynnik tarcia toru controls.path=Scie\u017Cka units.joules=d\u017Cule controls.mass=Masa plots.energy-vs-time=Energia wzgl\u0119dem czasu controls.skater.restore-defaults=Przywr\u00F3\u0107 ustawienia domy\u015Blne controls.clear-heat=Usu\u0144 ciep\u0142o plots.plot=Wykresy energii controls.delete-point=Usu\u0144 punkt kontrolny energy.thermal=Cieplna energy.total=Ca\u0142kowita controls.playback.record=Nagrywanie time.resume=Wzn\u00F3w energy.potential.abbreviation=EP controls.record-path=Poka\u017C \u015Bcie\u017Ck\u0119 plots.bar-graph=Wykres s\u0142upkowy units.kg=kg piechart.title=Wykres ko\u0142owy energii camera.zoom-in=Przybli\u017C plots.energy-vs-position=Energia wzgl\u0119dem po\u0142o\u017Cenia plots.energy-vs-time.time=Czas (sekundy) controls.playback.pause=Pauza location.earth=Ziemia piechart.show-thermal=uwzgl\u0119dnij ciep\u0142o controls.skater.stickiness=Lepko\u015B\u0107 properties.energy=Energia (J) energy-skate-park.name=Energia w Skate Parku controls.show-grid=Poka\u017C siatk\u0119 location.space=Przestrze\u0144 pozaziemska time.clear=Wyczy\u015B\u0107 controls.show-background=Pokazuj t\u0142o energy-skate-park.description=Animacja demonstruje zasad\u0119 zachowania energii plots.energy-vs-time.energy=Energia (d\u017Cule) file-menu.save=Zapisz controls.reset=Resetuj controls.gravity.lots=Wysoki location.moon=Ksi\u0119\u017Cyc message.confirm-reset=Napewno chcesz resetowa\u0107 Ustawienia? energy.kinetic=Kinetyczna energy.potential=Potencjalna camera.zoom-out=Oddal invitaiton.arrow-keys=U\u017Cyj strza\u0142ek na klawiaturze
,aby w\u0142\u0105czy\u0107 ci\u0105g silnika controls.gravity.none=Brak file-menu.open=Otw\u00F3rz units.meters=metry plots.copy=Kopiuj controls.hide-skater-properties=Ukryj w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci deskorolkowca controls.playback.rewind=Przewi\u0144 controls.choose-character=Wybierz deskorolkowca controls.delete-track=Usu\u0144 tor energy.energy=Energia message.paused=Symulacja jest zatrzymana controls.friction=Wsp\u00F3\u0142czynnik tarcia location.jupiter=Jowisz energy.potential-negative=Energia potencjalna (ujemna) units.accel=N/kg controls.bounciness=Wsp\u00F3\u0142czynnik odbicia controls.gravity=Grawitacja message.confirm-reset-title=Potwierd\u017A resetowanie label.potential-energy-reference=Punkt odniesienia energii potencjalnej controls.reset-character=Przywr\u00F3\u0107 deskorolkowca plots.energy-vs-position-save=Energia wzgl\u0119dem po\u0142o\u017Cenia (zachowaj \# controls.hide-friction=Ukryj tarcie controls.add-track=Przeci\u0105gnij, aby rozbudowa\u0107 tor piechart.show=Poka\u017C wykres ko\u0142owy controls.playback.playback=Odtw\u00F3rz label.zero-potential-energy=EP \= 0 przy tej przerywanej linii piechart.ignore-thermal=Ingoruj ciep\u0142o energy.kinetic.abbreviation=EK controls.stop-recording-path=Stop controls.measuring-tape=Linijka location=Lokalizacja controls.edit-skater=Edytuj deskorokowca controls.bring-back=Przywr\u00F3\u0107