#energy-skate-park-strings_nb.properties created Mon Feb 15 18:30:49 CET 2010 using: energy-skate-park 2.07.00 (38314), translation-utility 2.06.00 (37959) jan 8, 2010 #Mon Feb 15 18:30:49 CET 2010 properties.position=Posisjon properties.speed=Fart controls.show-friction=Banefriksjon controls.path=Vei/sti units.joules=Joules controls.mass=Masse plots.energy-vs-time=Energi vs tid controls.skater.restore-defaults=Tilbakestill standard controls.clear-heat=T\u00F8m skjerm (l\u00F8p) plots.plot=Energigrafer skater.ball=Ball controls.delete-point=Slett kontrollpunkt energy.thermal=Termal energy.total=Total energy.potential.abbreviation=PE controls.record-path=Vis vei/sti plots.bar-graph=S\u00F8ylediagram units.kg=kg tracks-menu.item.friction-parabola=Friksjonsparabol plots.energy-vs-position=Energi vs posisjon plots.energy-vs-time.time=Tid (sekunder) location.earth=Jorda piechart.show-thermal=med termal energi controls.skater.stickiness=Klebrighet skater.star-skater=Stjerneskater properties.energy=Energi (Joule) energy-skate-park.name=Energi Skatepark controls.show-grid=Vis rutem\u00F8nster tracks-menu.title=Baner location.space=Rommet time.clear=T\u00F8m skjerm controls.show-background=Vis bakgrunn units.speed.abbreviation=m/s help.grab-a-track=Velg bane plots.energy-vs-time.energy=Energi (Joule) file-menu.save=Lagre controls.reset=Tilbakestill controls.gravity.lots=H\u00F8y friksjon location.moon=M\u00E5nen skater.bug=Bille message.confirm-reset=Er du sikker p\u00E5 at du vil tilbakestille? energy.kinetic=Kinetisk energy.total.energy=Total energi track.roller-coaster-mode=Berg-og dalbane modus energy.potential=Potensiell invitaiton.arrow-keys=Trykk piltaster
for bevegelse controls.gravity.none=Ingen friksjon file-menu.open=\u00C5pne units.meters=meter plots.copy=Kopier controls.hide-skater-properties=Skjul egenskaper for skater energy.thermal.energy=Termal energi controls.choose-character=Velg skater controls.delete-track=Slett l\u00F8p energy.energy=Energi message.paused=Simuleringen er p\u00E5 pause help.drag-the-skater=Dra i skater controls.friction=Friksjonskoeffisient interview.name=Energi Skatepark valg for intervju location.jupiter=Jupiter skater.phet-skater=PhET skater units.accel=N/kg tracks-menu.item.loop=Loop controls.bounciness=Sprett units.meters.abbreviation=m skater.bulldog=Bulldog properties.height=H\u00F8yde controls.gravity=Gravitasjon message.confirm-reset-title=Bekreft tilbakestilling label.potential-energy-reference=Potensiell energireferanse tracks-menu.item.jump=Hopp energy.kinetic.energy=Kinetisk energi controls.reset-character=Hent skater help.right-click-for-options=H\u00F8yreklikk for alternativer plots.energy-vs-position-save=Energi vs posisjon (lagre \# controls.hide-friction=Skjul friksjon controls.add-track=Dra for \u00E5 legge til lenger bane piechart.show=Vis kakediagram energy.potential.energy=Potensiell energi label.zero-potential-energy=PE \= 0 p\u00E5 stiplet linje plots.position.meters=Posisjon (meter) tracks-menu.item.s-curve=S-kurve energy.kinetic.abbreviation=KE controls.stop-recording-path=Stopp controls.measuring-tape=M\u00E5leb\u00E5nd location=Lokalisering controls.edit-skater=Rediger skater units.joules.abbreviation=J controls.bring-back=Hent tilbake