energy-skate-park.name=Energia rula park energy-skate-park.description=Energia rulapargi simulatsioon kirjeldab energia jäävuse seadust interview.name=Energia rulapargi küsitluse valikud interview.description=Energia rulapargi küsitluse valikud #Invitations invitaiton.arrow-keys=Vajuta nooleklahve
et rakendada tõukejõudu! #Messages message.confirm-reset=Kas kindlasti taastada algseaded? message.confirm-reset-title=Kinnita algseadete tastamine message.paused=Simulatsioon on peatatud. #Labels label.potential-energy-reference=Potensiaalse energia nullnivoo label.zero-potential-energy= Ep = 0 sellel katkendjoonel. #Menus file-menu.save=Salvesta file-menu.open=Ava #Control panel controls.clear-heat=Puhasta Soojus controls.show-friction=Raja Hõõrdumine >> controls.hide-friction=Peida Hõõrdumine<< controls.edit-skater=Muuda Rulatajat >> controls.hide-skater-properties=Peida Rulataja Seaded<< controls.bounciness=Põrkuvus controls.path=Liikumistee controls.record-path=Kuva Liikumistee controls.reset-character=Taasta Rulataja controls.return-character=Too Tagasi x=@X, y=@Y controls.choose-character=Vali Rulataja controls.show-grid=Kuva teljestik controls.add-track=Lohista, et lisada rada controls.show-background=Kuva taustapilt controls.stop-recording-path=Stopp controls.reset=Taasta algseaded controls.measuring-tape=Mõõdulint controls.gravity=Gravitatsioon controls.gravity.none=Puudub controls.gravity.lots=Palju controls.mass=Kaal controls.friction=Hõõrdekoefitsient controls.bring-back=Toot tagase controls.delete-track=Kustuta rada controls.delete-point=Kustuta kontrollpunkt controls.circle-popup-menu=Ringi menüü controls.skater.stickiness=Kleepuvus controls.skater.restore-defaults=Taasta algseaded #Time Controls controls.playback.record=REC controls.playback.pause=Paus controls.playback.playback=Mängi controls.playback.rewind=Tagasikerimine #Time time.clear=Nulli time.resume=Jätka #Plots plots.energy-vs-time=Energia vs. Aeg plots.energy-vs-time.energy=Energia (D˛auli) plots.energy-vs-time.time=Aeg (sek) plots.plot=Energia Graafikud plots.energy-vs-position=Energia vs. Asukoht plots.energy-vs-position-save=Energia vs. Asukoht (save # plots.bar-graph=Tulpdiagramm plots.copy=Kopeeri #Pie chart piechart.title=Energia sektordiagramm piechart.ignore-thermal=Eira Soojusenergiat piechart.show-thermal=Koos soojusenergiaga piechart.show=Kuva sektordiagramm #Energy energy.energy=Energia energy.potential-negative=Potensiaalne Energia (negatiivne) energy.potential=Potentsiaalne energy.potential.abbreviation=Ep energy.total=Summaarne energy.thermal=Soojus energy.kinetic=Kineetiline energy.kinetic.abbreviation=Ek #Locations location=Asukoht location.moon=Kuu location.earth=Maa location.space=Kosmos location.jupiter=Jupiter #Camera camera.zoom-out=Vähenda camera.zoom-in=Suurenda #Units units.kg=kg units.accel=N/kg units.joules=D˛aul units.meters=Meeter #properties properties.energy=Energia (J) properties.work=Töö